Welkom op de huissite van Wunigards, de kennelnaam van Rita Wubbels.

Bij het woord kennel denkt men al snel aan hokken met tralies. Echter, de betekenis van "Wunigard" is behaaglijk wonen in een omheinde ruimte. Het is onze woonruimte en de honden wonen daar ook en maken deel uit van ons huisgezin. Met enige fantasie kun je stellen dat we met zijn allen in een hele grote kennel wonen.

Onze eerste "Petit" deed in 1996 haar intrede in ons huisgezin. Het was Berle d'Or Quadrupède de Fergeau; een heerlijke hond. Enige tijd later werd zij gevolgd door Hourvari Ju uit dezelfde kennel. Samen was het een mooi span en zij waren de basis van "Wunigards" kennel.

De honden op de eerste foto zijn Hourvari met haar kinderen Anne Josephine en Berle Marie. Deze dochters dragen de kennelnaam Wunigards. 

Wij fokken slechts af en toe een nest. Doelstellingen hierbij zijn een goede gezondheid en een plezierig karakter. Oogtesten van de ouderdieren zijn standaard. Hun uiterlijk is op officiële keuringen als uitmuntend beoordeeld. Ontworming en veterinaire begeleiding van de pups is vanzelfsprekend. Het chippen gebeurt door De Raad van Beheer, die ook zorg draagt voor de afgifte van F.C.I.stambomen.  

Aan de opvoeding en socialisatie schenken wij veel aandacht. Pups worden in huis geboren en daar grootgebracht. Zij raken daardoor gewend aan allerlei geluiden, activiteiten en mensen. We wonen in een kindrijke buurt, de buurkinderen zijn altijd welkom om te knuffelen. 

De tuin is ruim genoeg en pups mogen  bij goed weer buiten spelen.

Hebben ze de puppy inentingen gehad, dan wordt het puppenwereldje verruimd. Er worden autoritjes gemaakt, even uitgestapt bij een plantsoen, of naar de dorpskermis. Soms mee naar het werk, of op bezoek bij bewoners van een verpleeghuis.

“WUNIGARDS” kennel is bij de “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”op 1 september 1998 ingeschreven in het “Register van Kennelnamen” onder no. 35510 en is ook aangesloten bij de “Club du Griffon Vendéen des Pays-Bas”.